HDML

Novosti

20. stručno predavanje HDML HLZ-a: Financiranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

Ekonomist u zdravstvu, Boris Lukovnjak, mag.oec, uputit će nas u osnove financiranja i ugovaranja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, način određivanja cijena zdravstvenih usluga te modele plaćanja zdravstvenih usluga.
Predavanje će se održati u utorak 21. veljače 2017. godine od 18:30 sati, u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma, Šubićeva 9. HLK boduje dolazak na predavanje sa 4 boda. Kotizacije nema.