HDML

Novosti

21. stručno predavanje HDML HLZ-a: Akutni abdomen, prikaz slučajeva iz svakodnevnice

Ponedjeljak 10. travnja 2017. godine, Velika dvorana Hrvatskog liječničkog doma, Šubićeva 9, s početkom u 18:30 sati.

Koji su ključni anamnestički podatci, kakav je klinički status, koja je dijagnostička obrada te koji je postupak sa akutnim abdomenom? Kroz prikaz slučajeva iz rada u hitnoj kirurškoj službi, odgovore na navedena pitanja dat će nam Marijan Romić, dr.med., specijalist opće kirurgije.
Predavanje će se održati u ponedjeljak 10. travnja 2017. godine, u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma, u Šubićevoj 9, s početkom u 18:30 sati.
Predavaje će biti bodovano od strane HLK sa 4 boda. Kotizacije nema.