HDML

Novosti

23. stručno predavanje HDML HLZ-a: Hitna u par koraka – terapijske sheme

Ponedjeljak 19. lipnja 2017. godine, Velika dvorana Hrvatskog liječničkog doma, Šubićeva 9, s početkom u 18:30 sati.Terapijski pristup hitnim stanjima u izvanbolničkim uvjetima – preporuke kod hemodinamski nestabilnog pacijenta (bradikardija, tahikardija, hipotenzija, hipertenzija, bol u prsima – angina pectoris tj. akutni koronarni sindrom), pristup bolesniku u asmatskom napadu, pristup bolesniku kod suspektnog cerebrovaskularnog inzulta, EPI napad, hipo i hiperglikemija, doze lijekova u djece: laringitis, febrilne konvulzije, osvrt na nove smjernice u reanimatologiji itd.
O gore navedenom, na jednostavan, praktičan i primjenjiv način, govorit će nam Tomislav Bošnjak, dr.med. speijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja sa Klinike za tumore.
Predavanje će biti bodovano od strane HLK sa 4 boda. Kotizacije nema.