HDML

Novosti

26. stručno predavanje HDML HLZ-a: Hitna stanja u ginekologiji i porodništvu

Ponedjeljak 20. studenog 2017. godine, Velika dvorana Hrvatskog liječničkog doma, Šubićeva 9, s početkom u 18:30 sati.
Hrvatsko društvo mladih liječnika HLZ-a u suradnji sa CROTOG sekcijom HDML HLZ-a organizira predavanje na temu hitnih stanja u ginekologiji i porodnštvu. Mr.sc Vesna Gall će nam odgovoriti na nedouomice i problematiku koja zahvaća ne samo specijalizante i specijaliste ginekologije i opstetricije već i kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
HLK boduje dolazak na predavanje sa 4 boda. Kotizacije nema.