HDML

Novosti

33. Stručno predavanje HDML HLZ-a: Akutni abdomen

Ponedjeljak 20. svibnja 2019. u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma, Šubićeva 9, u 18:30 sati.

Koji su ključni anamnestički podatci, kakav je klinički status, koja je dijagnostička obrada te koji je postupak sa akutnim abdomenom?
Kroz prikaz slučajeva iz rada u hitnoj kirurškoj službi, odgovore na navedena pitanja dat će nam Marijan Romić, dr.med., specijalist opće kirurgije.
Predavanje će se održati u ponedjeljak 20. svibnja 2019. u 18.30 sati u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma, Šubićeva 9.
HLK boduje dolazak na predavanje sukladno pravilniku, a kotizacije nema