HDML

O nama


Ciljevi i zadaci

 1. trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
 2. suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
 3. predstavljanje mladih liječnika u tijelima HLZ-a,
 4. suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
 5. predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti mladih liječnika,
 6. suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
 7. predstavljanje nacionalnih interesa mladih liječnika u odgovarajućim međunarodnim društvima,
 8. unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
 9. njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
 10. praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika.
 11. predlaganje znanstvenih projekata